Studio Thiên Đường

• Địa chỉ: 192 phan văn hớn phường tân thới nhất Q12

• Số điện thoại: 0978797399

• Email: studiohabridal@gmail.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://studiothienduong.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/studiohaaocuoithienduong/?ref=bookmarks